VLACHOVO BŘEZÍ  v černobílých vzpomínkách


  1. Vávrův rybník, rok 1938. Zleva: Ludmila Brabcová, učitelka, její syn Toník, u vesel Antonín Brabec, učitel, v kloboučku Marie Kubíčková, provdaná Řehková, pozdější učitelka, zcela vpravo Helenka, neteř Brabcových. 
  2. Roh Husovy a Kozinovy ulice, počátek sedmdesátých let 20. století.
  3. Z nezastavěných Hájků, konec čtyřicátých let 20. století. Lyžařka vpravo: Miroslava Vaněčková, dcera vlachovobřezského dentisty Františka Červeného.
  4. První třída vlachovbřezské obecné školy chlapecké, školní rok 1933/1934. Malý chlapec uprostřed horní řady je Antonín Brabec, syn zdejších učitelů.
  5. Pohřební průvod, 27. 4. 1982. Pohřeb Antonína Brabce, učitele, v popředí pánové Jan Fidler st. i ml., pna Matoušek (mlynář), pan děkan Haase, pan Wuršer (pravopis?), pan Fidler (řezník), před pohřebním vozem učitelský sbor, paní učitelka Marie Bušková, zřejmě pan učitel Schön. Poznáte někoho dalšího?
  6. Osvobození americkou armádou, květen 1945. Poznáte někoho?
  7. Husovou ulicí až k Libínu, zřejmě osmdesátá léta 20. století. Na střeše domu Brabcových stojí Rudolf Braha, jejich zeť. Zajímavý je téměř původní vzhled Vodičkovny, tehdy již domu Havlanových.
© 15. 12. 2020―2022  Webové stránky Městské knihovny J. V. Plánka Vlachovo Březí
poskládala knihovnice. 
Poslední aktualizace 20. 1. 2022
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!