CO TO JE: regionální literatura


Pojem regionální literatura je pojem značně široký (ostatně jako pojem literatura) a je obtížné se shodnout  na jeho jednoznačném vymezení. Například Slovník literární teorie (Praha 1977) uvádí, že za regionální literaturu lze považovat: 1. v běžném pojetí všechna literární díla, v nichž se výrazným způsobem obráží autorův vztah k určitému kraji, k jeho zvláštnostem společenským, kulturním i jazykovým, k jeho etnické i přírodní osobitosti, 2. v užším smyslu jde o literaturu, která slouží specifickým kulturním potřebám určité krajové oblasti a spoluvytváří místní kulturní život

Regionální literatura tedy zahrnuje literaturu/texty o regionu, beletrii i tituly naučné, sborníky, periodika, brožury, drobné tisky (např. plakáty či pohlednice) i jednotlivé články, ale zároveň také texty autorů regionálních, těch, kteří se v regionu narodili, žili v něm, tvořili v něm, měli k němu blízký vztah. Z tohoto pohledu by byl i Karel Čapek, spisovatel světoznámého jména, regionálním autorem Podkrkonoší či Prahy.

Regionální literatura úzce souvisí s pojmy region, regionální dokument, regionální osobnost a regionální autor.

Z knihovnického hlediska se regionální literaturou rozumí taková literatura, která je spjata (podle výše uvedených kritérií) s oblastí, kterou si zvolila ta která konkrétní knihovna jako cíl svého regionálního zájmu. Z tohoto pohledu naše vlachovobřezská knihovna sbírá a shromažďuje publikace týkající se bezprostředně či okrajově Vlachova Březí, dále prachatického okresu, Pošumaví a Šumavy celkově a naposled i Jihočeského kraje či šířeji jižních Čech. (O tomto pojetí regionální literatury pojednává například Bínová, J. Regionální literatura ve veřejných knihovnách Středočeského kraje. Kladno 1989).

© 15. 12. 2020―2022  Webové stránky Městské knihovny J. V. Plánka Vlachovo Březí
poskládala knihovnice. 
Poslední aktualizace 20. 1. 2022
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!